Bwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nlBwebdesign.nl

Groepsinformatie

Scoutinggroep Kameleon Kinheim heeft natuurlijk zoals vele groepen zijn eigen geschiedenis. Het is niet altijd Kameleon Kinheim geweest; de groep is voortgekomen uit de fusie van de Kameleongroep en de Kinheimzwervers in 1990. We zijn een scoutinggroep met ongeveer 75 jeugdleden, zowel jongens als meisjes.  In principe is iedereen die zin heeft, bij ons van harte welkom. Binnen de groep kennen we verschillende leeftijdsgroepen, speltakken genaamd. Iedere speltak kent haar eigen programma dat is aangepast aan de specifieke wensen en mogelijkheden van de leden. Elke speltak heeft haar eigen leiding of, bij de oudere leeftijdsgroepen, begeleiding. Bijna alle speltakken draaien momenteel  gemengd, dus met zowel jongens als meisjes. Alleen de welpen en de marala’s draaien apart. Elke speltak gaat ten minste één keer per jaar op kamp. Afhankelijk  van de speltak wordt soms in een clubgebouw, in tenten of af en toe zelfs primitief overnacht. 

 maralas

 De oudere speltakken gaan ook vaak op weekendkamp. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen alleen maar met zijn eigen speltak speelt. We kennen naast de ‘gewone’ opkomsten (wat heet gewoon?!) gedurende het jaar verschillende groepsactiviteiten waarbij we een gezamenlijk programma hebben. Zo kennen we de jaarlijks terugkerende kerst- en nieuwjaars-vieringen (boerenkoolmaaltijd) met de hele groep. En ook doen bijna alle speltakken mee aan regioactiviteiten waaraan ook andere groepen uit Haarlem en omgeving deelnemen. Zie de website van de Regio

 

 

Onze clubhuizen staan op ons terrein aan de Verspronckweg 201B in Haarlem.
In het clubhuis heeft iedere speltak haar eigen lokaal. De lokalen zijn aangekleed in de sfeer van de speltak.  Buiten is er een groot speelveld en natuurlijk een kampvuurkuil. Daarnaast hebben  we allerlei spelmateriaal zoals tenten, pionierhout en touw, kookgerei etc. dat  we tijdens onze opkomsten en kampen gebruiken.
 

Zoals u begrijpt zijn er binnen elke vereniging bepaalde afspraken. Veelal is dit allemaal vanzelfsprekend. Zelfs zo vanzelfsprekend dan men pas na langdurig lidmaatschap achter bepaalde afspraken komt. Dit willen wij graag voorkomen. Daarom ontvangt u bij deze een handig overzicht van de belangrijkste afspraken binnen onze scoutinggroep. 

 

Een vriendelijke groet, 

De leiding en bestuursleden van Scouting Kameleon Kinheim.

 

Doelstelling:

Het bevorderen van het scoutingprogramma in Nederland om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Gebaseerd op de beginselen van Lord Baden Powell.

Speltakken en opkomstentijden: 

Onze scoutinggroep heeft speltakken in alle leeftijdscategorieën van een gangbare landscoutinggroep. Alle speltakken houden wekelijks opkomst. De stam vormt hierop een uitzondering. Zij draait twee keer per maand. Onze groep heeft de volgende speltakken:

Speltak Leeftijd Locatie Opkomsttijd
Bevers
Marala’s
Welpen
Scouts
Explorers
Stam
gemengd 5-7
meisjes 7-11
jongens 7-11
gemengd 11-14
gemengd 14-18
gemengd 18+
Grote zolder Noordpool
Zuidpool
Zuidpool
Grote ruimte Noordpool
Kleine zolder Noordpool
Kleine ruimte Noordpool
Za 10.00-12.00
Za 10.00-12.30
Za 14.00-16.30
Za 10.00-12.30
Vrij 19.30-22.00
Za 21.00-24.00

Naast de bovengenoemde speltakken bestaat er nog een speltak, de Plusscouts. Dit zijn oud leden/oud leiding (23+) die betrokken willen blijven bij de groep en waar nodig ondersteuning bieden. Deze speltak heeft verder geen opkomsten.

 

Vakanties:
In de grote vakantie zijn er geen opkomsten (behalve het kamp). Voor de overige vakanties geldt: raadpleeg de agenda op de website.

 

De locatie: 

Het terrein van Kameleon Kinheim bevind zich aan de Verspronckweg 201b en 201c. De toegang bevindt zich tussen de huizen, het bruggetje over, langs het terrein waar vroeger basisschool de Ark stond. Links staat de Zuidpool (houten gebouw), achter op het grasveld staat de Noordpool (stenen gebouw):
De Zuidpool (houten gebouw) 
heeft een grote ruimte, een leidingruimte, een keuken, twee toiletten, douche, wasruimte, invalidentoilet en invalidendouche. Deze locatie is ook te huur.
De Noordpool (stenen gebouw) heeft naast de begane grond een verdieping, de zolder genaamd. Op de begane grond is er een grote keuken, een douche, een wasruimte, twee toiletten en een invalidentoilet. 

Structuur:
De structuur van de scoutinggroep kan opgesplitst worden in de volgende onderdelen:
• Groepsbestuur
• Beheerstichting
• Leiding
• Leden

 

Het Groepsbestuur:

Het groepsbestuur is het dagelijkse bestuur van de scoutinggroep en houdt zich onder andere bezig met de financiën, zaken voorbereiden voor de groepsraad en het ondersteunen van de speltak leiding.
De bestuursleden worden door de groepsraad voor een periode van 3 jaar gekozen en is samengesteld uit oud leiding, leiding, en mensen die op een andere manier bij de groep betrokken zijn (bijv. ouders van leden).
Het huidige groepsbestuur bestaat uit:

 • Onno (groepsvoorzitter)
 • Ruut Eldering (groepssecretaris en ledenadministratie)
 • Petra Bouquet (groepspenningmeester (o.a. contributie)
 • Marjan van IJssellsteyn (groepsbegeleider)
 • Bas van Noorden (groepsbegeleider)
 • Jelle de Ruiter (algemeen bestuurslid)
 • Ralph van IJsselsteyn (algemeen bestuurslid)
 

 

Stichting Scouting Kameleon Kinheim: 

De gebouwen en het terrein van Kameleon Kinheim worden beheerd door Stichting Scouting Kameleon Kinheim, ook wel de Beheerstichting genoemd. De Beheerstichting is ook financieel eindverantwoordelijk voor de scoutinggroep. Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen: 

 
 • Hans van Lieshout (voorzitter)
 • (Geen, Vacature) (adviseur, secretaris)
 • Piet Bonfrer (penningmeester)
 • Bastiaan Hoekstra (lid, namens de groepsraad)
 • Joey Staats (lid, namens de groepsraad)

 

Groepsraad:

Organisatorische besluiten die de scouting aangaan worden genomen in de groepsraad, evenals het samenstellen van commissies voor grote activiteiten en het doorspreken van gezamenlijke programma’s. Financiële besluiten worden in de groepsraad voorgesteld, uiteindelijk hebben deze goedkeuring van de stichtingspenningmeester nodig.
Alle leiding heeft zitting in deze raad. De raad wordt voorgezeten door de groepsvoorzitter. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de notulen.
De raad komt iedere 6 weken op maandag bij elkaar. 

 

Ledenadministratie:
Geïnteresseerden kunnen drie keer bij onze scoutinggroep te kijken. De vierde keer, krijgt het lid een aanmeldingsformulier mee, zodat deze bij onze ledenadministratie en bij Scouting Nederland geregistreerd kan worden als betalend lid. Deze aanmelding gebeurt schriftelijk.

 

Beëindiging lidmaatschap:
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren. Eerst moet er melding van gemaakt worden bij de betreffende speltak. Daarna dient men zich af te melden bij de groepssecretaris of penningmeester. De automatische incasso wordt dan stopgezet
Vooruit betaalde contributie wordt niet terug betaald bij opzegging lidmaatschap.
Momenteel is onze groepssecretaris: 

Ruut Eldering: J. Michaelpad 86
1992 AT Velserbroek,
Tel: 06-23610602

  

Contributie:
De contributie die bij Scouting Kameleon Kinheim betaald wordt, is in principe een all-inn contributie. Uitzondering hierop zijn extra dure opkomsten zoals zwemmen, schaatsen of (weekend)kampen. Voor deze opkomsten vragen wij soms een kleine extra bijdrage. De weekendkampen en het zomerkamp dienen buiten de reguliere contributie betaald te worden.

De contributie wordt opgesplitst in twee delen: 

1)Speltakgeld: Dit geld is direct beschikbaar voor de speltak, hiermee financieren deze hun opkomsten een gedeelte van de weekendkampen. 

2)Groepsgeld: Ieder lid van onze scoutinggroep is lid van Scouting Nederland en Scouting Regio Haarlem. Het lidmaatschap hiervoor wordt betaald door de groep. Dit lidmaatschap is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van bepaalde scoutingfaciliteiten zoals regionale activiteiten, kampterreinen, cursusaanbod, advies, de scoutshop. Tevens ontvangt ieder Scouting Nederland lid het scouting tijdschrift afgestemd op de speltak. Daarnaast wordt het stichtingsgeld gebruikt voor onderhoud van de gebouwen, verzekeringen, belastingen en aanschaf materiaal.

Inning contributie: De contributie wordt per kwartaal geïnd door middel van een doorlopende automatische incasso.(bedraagt € 38,50 per kwartaal in 2014.)
Het contributie jaar loopt van januari tot januari
De contributie inning wordt gecoördineerd door de groepspenningmeester:

Petra Bouquet Riouwstraat 33
2022 ZJ  Haarlem


Donaties:
Scouting Kameleon Kinheim probeert de contributie laag te houden. Hierdoor kunnen ook kinderen van ouders met lage inkomens zich aansluiten. Eenmaal per jaar vragen we aan de ouders een geheel vrijwillige extra bijdrage als zij deze kunnen missen. 

Opleidingstraject leiding: 

Leiding worden doe je niet zomaar, het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. Alle leiding bij de Kameleon Kinheim doet mee in het opleidingstraject: de Scouting Academy. De opleiding bestaat uit meerdere modules, die in een trainingsavond, -dag, of –weekend door trainers van de Regio worden aangeboden of door werkend leren bij de eigen groep. Bij dit laatste wordt de leiding ondersteund door twee praktijkbegeleiders (niet verwarren met de groepsbegeleiders) van onze groep, die toezien op de opleiding. Er wordt getraind in speluitleg, technieken, het ontwikkelen van en gevarieerd programma, veiligheid en een klein stuk ontwikkelingspsychologie, pedagogie, etc. Wat leiding moet kunnen en kennen is landelijk vastgelegd in de zogenaamde functieprofielen (zie de site van Scouting Nederland en Regio Haarlem). Als de opleiding voor een leider is afgerond ontvangt hij/zij van de Regio een kwalificatie. Bij elke speltak van de Kameleon Kinheim is er tenminste één leider met een kwalificatie en is de overige leiding in opleiding om naar die kwalificatie toe te werken.

Het zomerkamp:
Ter afsluiting van het scouting jaar gaat iedere speltak op zomerkamp. Voor de welpen, Marala’s en scouts is dit kamp de eerste week van de basisschool zomervakantie. Het kamp van de welpen en Marala’s wordt meestal gehouden in een ander scoutingclubhuis, dat van de scouts op een van de speciale scouting kampeerterreinen. De bevers hebben een logeer weekend op het eigen clubhuis. Doorgaans worden de kampen in Nederland gehouden. Uitzondering hierop zijn de Explorers. Zij gaan wel naar het buitenland. Om die reden duurt het kamp ook langer (meestal zo’n 10 dagen). De stam en de plusscouts gaan niet op kamp. 

Voor alle speltakken, met uitzondering van de Bevers, geldt dat het kampgeld in termijnen betaald kan worden. Hoe dit in zijn werk gaat verschilt per speltak. Het kampgeld voor de Explorers is variabel omdat dit afhangt van het sparen van gelden door activiteiten. De hoogte van het kampgeld wordt jaarlijks door de groepsraad vastgesteld.

Afmelding zomerkamp voor Retour % kampgeld

Afmelding zomerkamp voor
1 Mei
1 Juni

Retour % kampgeld
80%
50%


Wanneer de annulering het gevolg van overmacht is, zal het volledige kampgeld geretourneerd worden.
Indien het kampgeld niet 2 weken voor het zomerkamp op de scoutingrekening staat, zullen we helaas deelname van het betreffende lid aan het zomerkamp moeten weigeren.

 

Jantje Beton:
Er is voor Scouting Kameleon Kinheim de mogelijkheid om mee te lopen met de Jantje Betoncollecte. De helft van de opbrengst die wij als scoutinggroep ophalen mogen wij zelf houden. Graag doen wij bij deze collecte een beroep op de ouders. Kinderen onder de 11 jaar moeten namelijk onder individuele begeleiding van een volwassene lopen.

Installatie en Uniform:

Voorafgaand aan de installatie, maakt de leiding graag kennis met de ouders. Meestal gebeurt dit voor of na de opkomst. De leiding vertelt dan iets over onze scoutinggroep en over bepaalde gebruiken binnen de scouting. Ook zaken als contributie, ouderavonden e.d. zullen duidelijk gemaakt worden.
Bij scouting dragen we iedere week ons uniform. Dit is een teken dat je bij Scouting hoort. Het uniform wordt officieel ingewijd tijdens de installatie. U krijgt vooraf bericht waar u alle zaken kunt kopen. Tijdens de gewone opkomsten wordt altijd het uniform gedragen. Het uniform bestaat uit een blouse (of trui bij de Stam) in de kleur van de speltak, een marineblauwe groepsdas (nr. 1120). De insignes moeten op de linkerarm en het Kameleon Kinheim naambandje boven op de rechtermouw worden genaaid. Zogenaamde ‘geswopte badges’ (niet zelf verdiende), mogen niet op het uniform. 

Overvliegen:
Overvliegen noemen we wanneer de oudste leden van een bepaalde speltak doorschuiven naar de volgende speltak. Voor iedere speltak zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld (zie tabel op pagina 2). Indien het lid voor 1 oktober (deze peildatum wordt ook door het onderwijs gehanteerd) de maximale leeftijd van een bepaalde speltak heeft bereikt, wordt in principe doorgeschoven naar de volgende speltak.
De leeftijdsgrenzen zijn van belang voor de garantie van een goed en volledig op de leeftijd van het kind afgestemde spelaanbod. Niet elke speltak heeft hetzelfde spelaanbod. Het overvliegen vind aan het begin van het seizoen plaats en wordt als een groepsactiviteit georganiseerd.
Om van te voren een indruk te krijgen hoe het er bij een bepaalde speltak aan toegaat, wordt voor het overvliegen een kijkopkomst georganiseerd. 

Gebruik van alcohol, roken en drugs:
Bij Scouting Kameleon Kinheim is het voor leden onder de 18 jaar verboden alcohol te nuttigen. Daarnaast is het voor leden onder de 16 jaar ook verboden om te roken.
Tijdens de opkomsten, of andere momenten dat kinderen aanwezig zijn, wordt er geen alcohol geschonken of genuttigd. Er wordt er ook niet gerookt door de leiding in het bijzijn van de kinderen. Wanneer iemand betrapt wordt op gebruik van, in bezit hebben van, dan wel het handelen in drugs in de ruimste zin van het woord, wordt deze persoon niet meer tot de groep toegelaten. 

Klachten:
Indien er klachten of vragen over bepaalde zaken zijn dient u dit eerst bij het leidingteam van de betreffende speltak neer te leggen.
Indien de vraag niet naar tevredenheid wordt beantwoord of opgelost kunt u de groepsbegeleiders benaderen, zodat in overleg met de betreffende speltak tot een oplossing kan worden gekomen. De groepsbegeleiders hebben tot taak het begeleiden en adviseren van de leiding. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor ouders en leden.
De groepsbegeleiders  zijn Marjan van IJsselsteyn (023- 5265838) en Bas van Noorden.


Lid of leiding worden?
Stuur een mail naar:
groepsbegeleiding@kameleonkinheim.nl

Groepsbegeleiders:

Marjan van IJsselsteyn

Tel. 023-5265838

Maam van der Blij

Tel. o6-44187827